מהפך בחינוך   תמונה שמאלית
  
 חומר לימודי
הים בישראל - מצגת פתוחה  הים בישראל - מצגת פתוחה
כלב הים הנזירי  כלב הים הנזירי
תופעות טבע ימיות שעור 1  תופעות טבע ימיות שעור 1
שייט אולימפי  שייט אולימפי
תופעות טבע ימיות שעור 2  תופעות טבע ימיות שעור 2
 
כניסה למערכת